Jelenlegi hely

A sorsdöntő ötvenkét nap

Dr. Szalai Zsolt, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, a Pecuna Kft. tulajdonosa
365 üzleti történet, dr. Sazalai Zsolt, KEVE
„A helyi lakósokat mindig a lakóhelyükhöz közeli fal építésébe vonta be, így lelkesen dolgoztak”

 

 

Nemrégiben egy újságíró keresett meg azzal a kérdéssel, hogy a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (Keve) elnökeként mi a véleményem arról, hogy az egyik egyetem keresztény-vezetőképzést indít. Nem hallottam még erről, válaszoltam. És mit jelent az a gyakorlatban, hogy keresztény cégvezető? – hangzott az újabb kérdés.

Ez utóbbit rutinból megválaszoltam. Egy keresztény cégvezetőnek a Bibliát kell követnie. A benne megfogalmazott elvek segítenek a cégvezetésben is. Ahogy hallottam a válaszomat, éreztem, ez így nagyon sematikus. Beszélgetni kezdtünk, hogy tényleg, megtanulható a keresztény-stílusú vezetés? Arra jutottunk, hogy igen, sok minden megtanulható. De kell hozzá hit, elkötelezettség és nem utolsó sorban személyes kapcsolat Jézussal. Aztán felidéztem Jézus egyik mondását, melynek cégvezetőknél alapelvként kellene működnie: „amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény...”

Szóba jött egy amerikai szerzők által írott könyv, A megvalósítás 4 alapszabálya című, amelyben meghatározott négy vezetői feladat a Bibliában is megtalálható. Ezek a következők: fókuszálás, emelőhatás, bevonódás és elszámoltathatóság. A Bibliából Nehémiás példájával szemléltettem, mit jelenthet ez a mindennapokban.

Nehémiás a perzsa uralkodónál szolgált, bizalmi pozícióban, a király pohárnoka volt. Még őseit hurcolták el fogságba Jeruzsálemből Babilonba, maga már a 70 éves fogság megszűnte után született. Sokan visszatértek hazájukba, ő azonban maradt. Ám egyszer lesújtó hírek érkeztek hozzá, mely szerint Jeruzsálem szörnyű állapotban van, falai lerombolva, így teljesen védtelen az ellenséggel szemben. Elhatározta, hogy megszervezi a város falainak és kapuinak újjáépítését, vagyis megvolt a fókusz. Segítségre volt szüksége: a királytól pénzt kapott, a papok, és a helyi lakosság is támogatta, ez volt az „emelőhatás”, azaz a sikerhez szükséges emberek megnyerése. Úgy szervezte meg a munkát, hogy a helyi lakósokat mindig a lakóhelyükhöz közeli fal építésébe vonta be, így lelkesen dolgoztak.  A környező tartományok vezetői nem nézték jó szemmel Jeruzsálem megerősítését, így mindent elkövettek, hogy Nehémiást megfélemlítsék. Nem sikerült. A fal 52 nap megfeszített munkájával felépült. Úgy, hogy mindenki látta, követte, ellenőrizhette a munkák menetét.  Nehémiás tizenkét évig volt Jeruzsálem helytartója, megszervezte a város szociális, társadalmi működését, és fontosnak tartotta azt is, hogy kora zsidósága visszatérjen Istenéhez.

De sok hasonló történetet idézhetnék a Bibliából. Vagyis: a keresztény-szellemű vezetés tanítható, tanulható, de fontos eleme az élő hit és kapcsolat a tökéletes vezetővel: Jézus Krisztussal.