Munkavállalói ismeretek fiataloknak

Munkavállalói ismeretek fiataloknak

 

Ahhoz, hogy a munkavállalók az adott pozícióban megfelelő teljesítményt tudjanak nyújtani, produktívak és hatékonyak legyenek, fontos, hogy széleskörű széles körű ismeretekkel rendelkezzenek az adott területen. Ugyanakkor nem csak az egyéni tudás és képességek teszik alkalmassá a munkavállalót az adott feladat elvégzésére, hanem társas kapcsolatok megfelelő kezelésének képessége is.

A hatékony munkavégzés alapvető feltétele a munkavállalók egymás közti együttműködésének és kommunikációjának megléte. Megfelelő együttműködés nélkül elképzelhetetlen, hogy egy munkahelyen hatékony munkavégzés valósuljon meg. Az együttműködési képesség nem csupán a munkáltató és munkavállaló közötti kapcsolatban elvárt, de a munkatársak egymás közötti munkakapcsolatában is. Az eredmény előre látható: a versenyképesség javul, a munkavállalók kompetenciái fejlődnek, vonzóbb lesz az egész életen át tartó tanulás, javul a alkalmazottak foglalkoztathatósága, fejlődik a munkavállalók munkahelyi készsége és kompetenciája.
A fenti területek mentén a Munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére című projekt célja a megfelelő módszertan meghatározása, az érintett tématerületeken felmerülő problémák kezelési módjainak kiválasztása, és ezek tolmácsolása az érintett vállalkozások felé. Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik legfontosabb feltétele. Gyakran hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek meg a munkaerőpiacon, az iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a technológiai követelményekkel, a piaci igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható ismeretekkel rendelkezzenek.

Jelen tanulmány célja, hogy egy átfogó képet adjon arról, hogy a mezőgazdasági vállalkozások stratégiájuk kialakításakor a tanulás és fejlődés terén milyen irányok mentén tervezhetnek. Ennek megfelelően az ágazati véleményekről egy összegzést ad, nemzetközi kitekintéssel. Javaslatokat tesz a vállalkozások, illetve azok szakmai szervezetei által képviselendő álláspontokra a munkavállalói ismeretek kapcsán. Mindezt elsősorban a munkaerőpiacra belépő fiatal munkavállalókkal kapcsolatban tekinti át, azonban bármely korosztályra lehet következtetéseket levonni az itt szereplő szempontokból, megállapításokból. Az egyes vállalkozások saját munkavállalói ismeret portfóliót alakíthatnak ki, amelyekhez a megadott hivatkozásból részletesebb információk nyerhetők.

GINOP 5.3.5-18-2019-00120-Munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt megvalósítása a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Csongrád Megyei Szövetségénél

 

https://www.uniosprojektek.hu/teszov