Cégvezetők a Restartról: Új stratégia és szervezeti átalakítás kell

Szabó Caba: a munkahely biztonsága a munkahelyi elégedettség fontos feltétele, azonban nem jelent tartós munkatársi elkötelezettséget!

 

A megkérdezett 201 döntéshozó pozitívan ítéli meg az alkalmazkodást a pandémiás környezethez – derül ki a DEVELOR frissen közzétett hazai gyorsjelentéséből.  A cégek nagy részét most intenzíven foglalkoztatja a restart, a visszatérés a munkahelyekre és a megváltozott gazdasági környezethez, új ügyfél- és munkavállalói igényekhez való alkalmazkodás.

 

Az Országos Restart kutatás eredménye szerint a különböző cégeket és iparágakat különböző módon és mértékben érint a gazdasági válság. A felmérésben résztvevők fele, 50,2%-a rosszabb gazdasági környezetre számít középtávon, a következő 3-10 hónapban. A válaszadók között 22%-ban vannak azonban olyanok, például számítástechnikai, gyógyszeripari cégek, a vírus elleni küzdelemhez hozzájáruló termékeket gyártó vállalatok, melyek pozitív gazdasági kilátásról számoltak be. 

 

Jelenleg a vállalati döntéshozók 63%-át intenzíven foglalkoztatja ez a kérdés. Azon kiskereskedelmi, szolgáltató és termelő cégeknek, melyek a kijárási korlátozások alatt is folyamatosan működtek, érthető módon kisebb változást jelent a mostani időszak, de ők is látnak kihívásokat az alkalmazkodás terén. A cégek közel 80%-a szükségesnek látja a jövőképének és stratégiájának aktualizálását és vannak olyanok, melyek az elmúlt hónapban komoly előrelépést tettek már ezen a területen. A kutatásból az is kiderült, hogy a pandémiás helyzethez való alkalmazkodást a válaszadók 79%-a pozitívan élte meg, és számos olyan innovációról, új eljárásról és folyamatról számoltak be, melyeket beépítenek a mostani működésükbe is.

 

A kutatásban résztvevők nagy része, 70%-a úgy ítéli meg, hogy a kijárási korlátozások időszaka alatt nőtt a munkatársi elkötelezettség. Ennek okát többnyire abban látják, hogy sikerült megőrizni a munkahelyeket és a koronavírus elleni küzdelemben megfelelő intézkedéseket hoztak, sikerrel kezelték a helyzetet és – megítélésük szerint – minden eszközt biztosítottak a munkatársak számára a védekezéshez. „Nem szabad elfelejteni, hogy a munkahely biztonsága a munkahelyi elégedettség fontos feltétele, azonban nem jelent tartós munkatársi elkötelezettséget!” – fűzte hozzá az adatokhoz Szabó Csaba, a DEVELOR Zrt. vezérigazgatója.

 

Bár alapvetően pozitív a kép a változások eddigi kezeléséről, most a válaszadók a legfontosabb kihívásokat és megoldandó feladatokat a visszatéréssel kapcsolatos biztonsági szabályok kidolgozása és betanítása, a megváltozott körülményekhez illeszkedő elvárások tisztázása, valamint a hibrid működéshez (elkülönített csapatok, részben home office, részben otthoni munkavégzés) kapcsolódó együttműködési és kommunikációs normák kialakítása terén látják. Érzékelik a válaszadók azt is, hogy erősíteni kell a vezetés reakcióképességét, adaptivitását hiszen további változásokra számítanak a működési környezetben, amelyek ismételt újratervezést és alkalmazkodást tesznek szükségessé.

„Megítélésem szerint a gazdasági környezetben rejlő bizonytalanság és a továbbra is jelen lévő pandémiás kockázat negatívan hat a munkatársi elkötelezettségre, ennek kezelése, a motiváció megerősítése a restart időszak kiemelt feladata kell, hogy legyen.” – összegezte a jelenlegi időszak teendőit Szabó Csaba, a kutatás szakértője.

 

 

 

Az Országos Restart Kutatásról

A kutatás alapja, a DEVELOR Restart Navigator, amely a koronavírus miatt kijárási korlátozásokat követő, a restart időszak legfontosabb szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos feladatait foglalja össze. A restart időszak megítéléséről, a cégvezetők ezzel kapcsolatos döntéseiről indította el a DEVELOR felmérést 2020. május 13. és június 1. között. A válaszadásban 201 fő vett részt, 95%-uk vezető (75% felsővezető, 25%-uk középvezető). Kutatási módszertanuk online kvantitatív felmérés volt, melyet 17 mélyinterjú egészített ki. A válaszadók jól reprezentálják a magyar gazdaságot mind cégméret, mind pedig iparági eloszlás alapján.